Læreplaner

Læreplansteamaerne og de Pædagogiske mål, hvor vi vil tage udgangspunkt i:
---Alsidig personlig udvikling.
---Social udvikling.
---kommunikation og sprog.
---Krop- sanser - bevægelse.
---Natur og udeliv.
---Kulturelle udtryksformer og værdier.