Udmeldelser

Udmeldelse skal ske skriftligt med minimum 1 måneds varsel.

Udmeldelse skal ske sidste hverdag inden den 1.  og gælder fra den efterfølgende 1. i måneden.

Opsigelse til  1. august:
Der skal betales for hele juli måned hvad enten jeg har ferie eller ej i juli, da betalingen for denne måned betragtes som mine feriepenge.
Der kan ikke opsiges til 1. juli med mindre at barnet fylder 3 år i den måned.

Kontrakten opsiges automatisk den måned barnet fylder 3 år.