Om pasningen.Nibe's Private pasning er en ordning, hvor der er mulighed for kommunalt tilskud.
og mulighed for søskende rabat.
Vi kan tilbyde en pasning, hvor det prioriteres
højt, at barnet får en kærlig omsorg, ro og
tryghed.
Det at vi aldtid er 2 voksne sammen om børnepasningen, gør det muligt at aldersopdele
børnene efter behov. Især når vi får små nye,
som kan have brug for lidt ekstra voksenkontakt.

Igennem flere års arbejde som kommunale
dagplejere, har vi haft mange dejlige
oplevelser, hver gang vi sender et barn videre

til en børnehave, med en masse brugbare værdier i sin rygsæk.
- Der vil være tilsyn fra kommunen,
  både anmeldte og uanmeldte.
- Jeres barn bliver aldrig sendt i gæstepleje. 
  huset er 100% røgfri.
- Vi har opdateret førstehjælp.

- Vi tilbyder sund og varieret kost 

- Formiddagsmad( nybagt brød)
- Frokost .

- Varm mad 2 til 3 gange om ugen.

- Eftermiddagsmad, boller- frugt- æbelgrød.

-Vi bestræber os på at være økologiske, så vidt  

   det er muligt. 

 - Vi har læreplaner med i vores hverdag gennem    leg- musik og sang- i naturen og i vores 

  daglige gøremål. 

- Vi tilbyder også vikar inde i tilfælde af sygdom.